Айыл окмотунун аппараты

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары: Садырова Рашида Каримовна Башкы адис юрист: Амандыков Калыс Азисович Киреше боюнча башкы адис: ТыныкееваДжекен Самсалиевна Жер маселелер боюнча башкы адис: Сакиев Адилет Гапарович Киреше боюнча жетектоочу адис: Борончиев Джапар Абышович Жергиликтуу маанидеги маселелер боюнча жетектоочу адис: Омуралиев Токтобек Болотбаевич Соц. кызматкер: Мусаева Кенже Имакеевна Аскердик каттоо столунун …

Читать далее…