XXVII-чакырылышынын 16-сессиясы ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.08.2018-ж. №61

XXVII-чакырылышынын 16-сессиясы

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

22.08.2018-ж. №61                                  Теплоключенка айылы

Теплоключенка айылдык аймагынын муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүү үчүн зоналарын белгилөө жана

зоналык коэффициентин,базалык ставкасын, тездик-узак коэффициентин, комиссиялык чогултуусу, кепилдик төлөмүнүн жана коммерциялык коэффициентинин өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө

 

Айыл өкмөтүнүн сунушун угуп, талкууга алып, айылдык аймагынын айылдык кеңеши токтом кылат:

  1. Теплоключенка айылдык аймагынын муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүү үчүн төмөнкү зоналар белгиленсин:
Зона Нарк зонанын баяндалып жазылышы
№1-зона

(айылдын борбору, базар жана Шапак-Баатыр көчөсүндө жайгашкан оорукананын алды)

Теплоключенка айылдык аймагына караштуу муниципалдык менчиктеги турган жер тилкелери үчүн
№2-зона

(айылдын борборунун чет жактары)

  1. Теплоключенка айылдык аймагынын зоналык коэффициентинин мааниси, базалык ставкасы, тездик-узак коэффициенти, комиссиялык чогултуусу, кепилдик төлөмүнүн жана коммерциялык коэффициентинин өлчөмдөрү төмөнкүдөй бекитилсин:
Аталышы Өлчөмү
1 Зоналык коэффициенти: №1 зона (айылдын борбору, базар, Шапак-Баатыр көчөсүндө жайгашкан оорукананын алды) 1,2
  №2 зона (айылдын чет жактары) 1,0
2 Базалык ставка 1,8
3 Тездик –узак коэффициенти 5жылга 15жылга 49жылга
2,0 1,5 1
4 Комиссия чогултуусу 3%
5 Кепилдик төлөөмунүн 10%

 

  1. Бул токтом айыл өкмөтүнүн сайтына жайгаштырылсын, Мамлекеттик каттоо Реестр журналына катталып, юстиция органына Мамлекеттик реестрге киргизүү үчүн жиберилсин.
  2. Бул токтомдун аткарылышы айыл өкмөтүнүн башчысы Т.Ш.Кобонбаевге жүктөлсүн, көзөмөлдөө жагы өзүмө калтырылсын.

 

 

Төрага                                                                                 Э.А.Темиров


 

Поделиться с друзьями

Leave a Reply