XXVII-чакырылышынын 22-сессиясы ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.04.2019-ж. №37

XXVII-чакырылышынын 22-сессиясы

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

11.04.2019-ж. №37                                                                            Теплоключенка айылы

 

Теплоключенка айыл аймагынын тактоо баракчасын бекитүү жөнүндө

 

Теплоключенка айыл аймагынын 2019-жылдын 26-мартындагы калкынын жалпы жыйынынын чечиминин негизинде өкмөтүнүн сунушун карап, талкууга алып, айылдык аймагынын айылдык кеңеши токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин 52-1, 71 жана 342-беренелерине ылайык салыктардын бардык түрлөрү боюнча план-тапшырмаларды өз убагында аткаруу, айыл өкмөтүнүн жана муниципалдык ишканалардын ишин оперативдүү, эффективдүү жүргүзүү максатында жана 2019-жылдын 26-мартындагы жалпы элдик жыйынынын чечимине ылайык төмөнкү тактоо баракчаны бекитилсин:

 

Салыктардын бардык түрлөрү боюнча карызы бар же жоктугу жөнүндө

тактоо баракчасы:

 

  1. Каржы бөлүмү (№3 кабинет): _________________________ Абдыкеримова Д.С.
  2. Салык бөлүмү (№4 кабинет) __________________________ Тыныкеева Дж.С.

(№4 кабинет)__________________________ Ордобаева Г.Т.

(№4 кабинет)__________________________ Борончиев Дж.А.

(приемная)    __________________________ Джаныбекова Г.А.

  1. “Ак-Суу Тазалык” муниципалдык ишкана ______________ Токторова М.
  2. Ак-Суу коммуналдык чарба __________________________ Беспалова О.
  3. СПА 2015 (АВП) ___________________________________ Гельман Т.
  4. Жайыт комитет ____________________________________ Жапаров З.

 

  1. Бул токтом айыл өкмөтүнүн сайтына жайгаштырылсын, Мамлекеттик каттоо Реестр журналына катталып, юстиция органына Мамлекеттик реестрге киргизүү үчүн жиберилсин.
  2. Бул токтомдун аткарылышына көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн башчысы Т.Ш. Кобонбаевге жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                 Э.А.Темиров

Поделиться с друзьями

Leave a Reply