Жарыя! Конкурс

Теплоключенка айыл өкмөтү кадрлар резервине киргизүү үчүн
административдик муниципалдык кызматынын орундарына
ачык сынак жарыялайт:

Башкы кызмат орундарына коюлуучу квалификациялык талаптар
(Б-А, Б-Б) (2 штаттык бирдик)
1) кесиптик билимдин деңгээли:
– тиешелүү багыттагы жогорку билим
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
– жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат
стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем
эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
– төмөнкүлөрдү билүү: Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой
эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:
Б-А үчүн: КРнын Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө, Жергиликтүү
кеңештердин депутаттарынын шайлоолору жөнүндө, Жергиликтүү мамлекеттик
администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө, Жамааттар
жөнүндө, Жайыттар жөнүндө, Мамлекеттик тил жөнүндө.
Б-Б үчүн: КРнын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө, Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын
шайлоолору жөнүндө, Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө, Мамлекеттик тил
жөнүндө
адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;
кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана
расмий тилдерди;
– билгичтиги:
иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
– көндүмдөрү:
маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

 

Улук кызмат орундарына (экономикалык блок)
коюлуучу квалификациялык талаптар (У-А,У-Б) (3 штатттык бирдик)
1) кесиптик билимдин деңгээли:
– тиешелүү багыттагы жогорку билим;
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат
стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3. Кесиптик компетенциялары:
– төмөнкүлөрдү билүү: Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой
эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:
У-А үчүн: Бюджеттик кодекси, Бухгалтердик эсеп жөнүндө, Мамлекеттик сатып
алуулар жөнүндө
У-Б үчүн: Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары жөнүндө, Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө
кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
расмий тилдерди билүү;
– билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
– көндүмдөрү:
ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

Толук маалымат: ЖАРЫЯ КОНКУРС РЕЗЕРВ сентябрь 2022

Поделиться с друзьями

Leave a Reply